Chiều 14/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (Ban Chỉ đạo COP26) chủ trì phiên họp lần thứ 4.

Kể từ khi thành lập vào tháng 12/2021, Ban Chỉ đạo quốc gia đã tổ chức 3 phiên họp, thảo luận, thống nhất ý kiến làm cơ sở để Chính phủ, Thủ tướng xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Thủ tướng đã thông qua Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2022 phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26 để gửi Ban Thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu... Các bộ trưởng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của ngành với những chỉ tiêu cụ thể triển khai cam kết tại COP26.

Thủ tướng chỉ đạo nhiều nhiệm vụ cụ thể liên quan tới quản lý tín chỉ carbon rừng, cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các bộ, ngành đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác thực hiện cam kết COP26 với đối tác quốc tế. Việt Nam đã đàm phán thành công Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với các quốc gia G7.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải là xu hướng tất yếu, không thể đảo ngược mà Việt Nam không thể đứng ngoài, cũng là một cơ hội để phát triển, tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Việc phát triển xanh phải bền vững, bao trùm, toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, toàn dân, doanh nghiệp phải hành động với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ban Chỉ đạo và các cấp, các ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.

Các bộ, ngành sớm hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong thực hiện cam kết của Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan vào cuộc mạnh mẽ triển khai thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố JETP, xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP; chủ động và tích cực trao đổi, thảo luận với Nhóm các đối tác quốc tế, Liên minh Tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và các bên liên quan.

Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý lĩnh vực phát thải khí nhà kính như: Công Thương, Xây dựng, GTVT, NN&PTNT khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết về ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định; ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Công Thương sớm hoàn thiện, trình ban hành cơ chế thí điểm mua, bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn để đẩy nhanh dự án chuyển đổi năng lượng công bằng thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Bộ Công Thương cũng cần ban hành quy định khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời phân tán/áp mái; hoàn thiện Chiến lược sản xuất hydrogen tại Việt Nam; đề xuất, xây dựng chương riêng về năng lượng tái tạo trong sửa đổi Luật Điện lực.

Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện Đề án Phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, trình Thủ tướng xem xét phê duyệt trong tháng 7; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi cho tăng trưởng xanh. Bộ KH&ĐT trương xây dựng tiêu chí về tăng trưởng xanh.

Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động truyền thông, tạo quyết tâm cao, hành động thống nhất và duy trì động lực trong việc triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam.

Ban Chỉ đạo COP26 đã công bố quyết định của Thủ tướng thành lập và ra mắt Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Ban Thư ký do Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh làm Trưởng Ban. Các Phó trưởng Ban và các thành viên Ban Thư ký là lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.