Trong văn bản về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 do ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ký, Sở này thông báo sẽ tuyển 3 vị trí phó hiệu trưởng của 3 trường THPT là An Nhơn Tây, An Nghĩa và Quang Trung.

Các điều kiện dự tuyển cụ thể là: Người tham dự phải được quy hoạch chức vụ phó hiệu trưởng, có đủ 5 năm công tác tính từ khi dự tuyển, không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm các chức vụ theo quy định, không đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật.

Giáo viên tham gia thi tuyển phải tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công tác, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ ở bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Ứng viên cần phải đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương trở lên, hoặc chức danh nghề nghiệp tương ứng từ hạng III trở lên, có chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương; có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.

Nhân sự tại chỗ hay nhân sự từ nơi khác đang công tác trong cùng ban, ngành, lĩnh vực địa phương đều được đăng ký tham gia thi tuyển.

Hình thức thi bao gồm thi viết và thi trình bày đề án.

Thi viết (môn thi điều kiện) sẽ diễn ra trong vòng 180 phút, thi kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển, về chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của chức danh dự thi, các nội dung khác do hội đồng thi quy định.

Ứng viên có số điểm từ 50/100 điểm trở lên thì mới được tham gia vào phần thi trình bày đề án.

Phần thi trình bày đề án có nội dung thi là đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo... Phần thi này có thời gian tối đa là 30 phút, chất vấn diễn ra trong vòng 30-40 phút. 

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ thông báo công khai các chủ đề của đề án. Điểm thi của nội dung trình bày đề án bao gồm 3 phần là xây dựng đề án (20 điểm), bảo vệ đề án (40 điểm) và trả lời câu hỏi chất vấn (40 điểm).

Dự kiến phần thi viết sẽ được tổ chức vào ngày 28/10, phần thi trình bày đề án sẽ được tổ chức vào ngày 4/11.

Quyết định ứng viên trúng tuyển, quyết định bổ nhiệm chức danh sẽ được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố trong tháng 12/2022.