ỷ thiên đồ long ký

tin tức về ỷ thiên đồ long ký mới nhất

Fan Kim Dung bức xúc phim "Tân Ỷ thiên Đồ long ký" sửa đến không nhận raicon
Phim18/04/20190

Fan Kim Dung bức xúc phim "Tân Ỷ thiên Đồ long ký" sửa đến không nhận ra

Tính cách phần lớn nhân vật đều thay đổi, thắt nút/mở nút bị cải biên quá đà... là những ấn tượng của người xem sau khi kết phim "Tân Ỷ thiên Đồ long ký".