danh sách ủng hộ

tin tức về danh sách ủng hộ mới nhất

Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày giữa tháng 12 /2019icon
Chia sẻ26/12/20190

Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày giữa tháng 12 /2019

- Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 328.032.400 đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 đầu tháng 12/2019.  
 
Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày đầu tháng 10/2019icon

Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày đầu tháng 10/2019

Chia sẻ
17/10/2019
- Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 466.000.010 đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 đầu tháng 10/2019.
Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày cuối tháng 8/2019icon

Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày cuối tháng 8/2019

Bạn đọc
06/09/2019
Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 325.364.464 đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 ngày cuối tháng 8/2019.
Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày giữa tháng 8/2019icon

Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày giữa tháng 8/2019

Chia sẻ
28/08/2019
Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 260.347.000  đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 ngày giữa tháng 8/2019.
Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày đầu tháng 8/2019icon

Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày đầu tháng 8/2019

Chia sẻ
14/08/2019
Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 244.247.800 đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 ngày đầu tháng 8/2019.
Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày cuối tháng 7/2019icon

Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày cuối tháng 7/2019

Chia sẻ
06/08/2019
Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 301.449.366 đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 ngày cuối tháng 7/2019.
Danh sách ủng hộ 10 ngày giữa tháng 7/2019icon

Danh sách ủng hộ 10 ngày giữa tháng 7/2019

Chia sẻ
31/07/2019
Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 212.122.800 đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 ngày giữa tháng 7/2019.
Danh sách ủng hộ 10 ngày đầu tháng 7/2019icon

Danh sách ủng hộ 10 ngày đầu tháng 7/2019

Chia sẻ
16/07/2019
Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 424.149.000 đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 ngày đầu tháng 7/2019.
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2017icon

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2017

Chia sẻ
07/03/2017
Trong 10 ngày giữa tháng 2/2017, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 296.365.098 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.