- Top 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 có tổng tài sản lên tới trên 46,6 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ USD. Người có tài sản thấp nhất là 1,45 ngàn tỷ đồng, trong khi nhiều nhất là 22,6 ngàn tỷ, so với mức tương ứng 1,8 ngàn tỷ đồng và 20,2 ngàn tỷ đồng cuối 2014.

Năm nay, thay đổi lớn nhất là vị trí của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức). Doanh nhân này đã tụt từ vị trí số 2 xuống số 4 do tài sản bốc hơi gần 3.800 tỷ đồng sau khi cổ phiếu HAG mất giá khoảng 50%. Ông Trần Đình Long và bà Phạm Thu Hương trám vào vị trí số 2 và 3. Vị trí số 1 của ông Phạm Nhật Vượng vững chắc do ông Vượng có tài sản gấp khoảng 4 lần so với người đứng ở vị trí số 2.

Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Tập đoàn Vingroup, giữ ngôi vị người giàu nhất sàn chứng năm thứ 6 liên tiếp với tài sản tăng 10,6% so với cuối năm 2014 lên 22.575 tỷ đồng.

Bà Chu Thị Bình, sở hữu hơn 1,6 ngàn tỷ đồng giá trị cổ phiếu MPC, đã rời bảng xếp hạng do Thủy sản Minh Phú hủy niêm yết. Một đại gia thủy sản khác là bà Trương Thị Lệ Khanh đã thế chân bà Bình trong Top 10.

1. Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup

{keywords}

Giá trị tài sản: 22.575 tỷ đồng

Tuổi: 47

Quê quán: Hà Tĩnh

Lĩnh vực hoạt động: Bất động sản

Chứng khoán: 532,4 triệu VIC

Tăng giảm so với cuối 2014: +2.387 tỷ đồng

2. Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát

{keywords}

Giá trị tài sản: 5.440 tỷ đồng

Tuổi: 54

Quê quán: Hải Dương

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thép

Chứng khoán: 184 triệu HPG

Tăng giảm so với 2014: -722 tỷ đồng

3. Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng

Giá trị tài sản: 3.890 tỷ đồng

Tuổi: 46

Quê quán: Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Bất động sản

Chứng khoán: 91,8 triệu VIC

Tăng giảm so với 2014: +412 tỷ đồng

4. Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai

{keywords}

Giá trị tài sản: 3.790 tỷ đồng

Tuổi: 52

Quê quán: Bình Định

Lĩnh vực hoạt động: Bất động sản, nông nghiệp

Chứng khoán:347,7 triệu HAG

Tăng giảm so với 2014: -3.784 tỷ đồng

5. Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Vingroup, em gái bà Phạm Thu Hương

Giá trị tài sản: 2.600 tỷ đồng

Tuổi: 41

Quê quán: Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Bất động sản

Chứng khoán: 61,3 triệu

Tăng giảm so với 2014: +275 tỷ đồng

6. Nguyễn Hoàng Yến - Phó Chủ tịch Masan Group, vợ ông Nguyễn Đăng Quang

{keywords}

Giá trị tài sản: 2.037 tỷ đồng

Tuổi: 52

Quê quán: Hà Nam Ninh

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính, thực phẩm, khai khoáng

Chứng khoán: 26,2 triệu MSN, 6,9 triệu TCB

Tăng giảm so với 2014: -140 tỷ đồng

7. Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch CTCP Đầu tư Thế giới Di động

{keywords}

Giá trị tài sản: 1.756 tỷ đồng

Tuổi: 46

Quê quán: Nam Định

Lĩnh vực hoạt động: Bán lẻ Thiết bị và công nghệ

Chứng khoán: 22,7 MWG

Tăng giảm so với 2014: -153 tỷ đồng

8. Vũ Thị Hiền - vợ ông Trần Đình Long

Giá trị tài sản: 1.575 tỷ đồng

Tuổi:

Quê quán:

Lĩnh vực hoạt động:

Chứng khoán: 53 triệu HPG

Tăng giảm so với 2014: -312 tỷ đồng

9. Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Chứng khoán Sài Gòn

{keywords}

Giá trị tài sản: 1.495 tỷ đồng

Tuổi: 53

Quê quán: Thanh Hóa

Lĩnh vực hoạt động: Chứng khoán và Đầu tư

Chứng khoán: 48,5 triệu SSI, 11 triệu PAN, 1,7 triệu ELC

Tăng giảm so với 2014:

10. Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch CTCP Vĩnh Hoàn

{keywords}

Giá trị tài sản: 1449 tỷ đồng

Tuổi: 54

Quê quán: An Giang

Lĩnh vực hoạt động: Thủy sản

Chứng khoán: 45,6 triệu VHC

Tăng giảm so với 2014: -319 tỷ đồng

Những người giàu sàn chứng khoán qua các năm:

2006: ông Trương Gia Bình (FPT) - Tài sản: 2.350 tỷ đồng

2007: ông Đặng Thành Tâm (KBC) - Tài sản: 6.290 tỷ đồng

2008 và 2009: ông Đoàn Nguyên Đức (HAG). Tài sản: 6.160 tỷ đồng.

2010: ông Phạm Nhật Vượng (VIC) - Tài sản: 15.800 tỷ đồng

2011: ông Phạm Nhật Vượng (VIC) -Tài sản: 16.760 tỷ đồng

2012: ông Phạm Nhật Vượng (VIC) - Tài sản: 17.200 tỷ đồng

2013: ông Phạm Nhật Vượng (VIC) - Tài sản: 19.900 tỷ đồng

2014: ông Phạm Nhật Vượng (VIC) - Tài sản: 20.190 tỷ đồng

2015: ông Phạm Nhật Vượng (VIC) -Tài sản: 22.575 tỷ đồng

Mạnh Hà