TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Nhiều hoạt động văn hoá trong Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng

12/09/2019  18:41

Thăm thác Bản Giốc, du lịch Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng, cuộc thi Người đẹp non nước Cao Bằng,...là những hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng.

Nhiều hoạt động văn hoá trong Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng