TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Thông Tin Unesco

Thi ảnh 'Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa'icon

Thi ảnh 'Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa'

icon10/08/2020

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 với chủ đề "Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa".

Lễ nhập linh cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ về bảo tháp Viên Quangicon

Lễ nhập linh cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ về bảo tháp Viên Quang

icon30/11/2019

Một phần xá lị của cố trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Tứ đã được rước về bảo tháp Viên Quang thuộc Học viên Phật giáo Việt Nam - nơi hoà thượng có công đầu trong việc xây dựng học viện đào tạo tăng tài.