TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Thông Tin Unesco

Gửi Hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là di sản thế giớiicon

Gửi Hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là di sản thế giới

icon01/02/2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao UBQG UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ VHTTDL thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ đề cử di sản "Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà" UNESCO đúng thời gian theo quy định.

.

Gửi Hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là di sản thế giớiicon

Gửi Hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là di sản thế giới

icon01/02/2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao UBQG UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ VHTTDL thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ đề cử di sản "Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà" UNESCO đúng thời gian theo quy định.

Gửi Hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là di sản thế giớiicon

Gửi Hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là di sản thế giới

icon01/02/2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao UBQG UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ VHTTDL thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ đề cử di sản "Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà" UNESCO đúng thời gian theo quy định.