chăm sóc người cao tuổi

Cập nhập tin tức chăm sóc người cao tuổi

Chọn cuộc sống ‘5 sao’ đến phút cuối đời

Trời hửng nắng, ông Hảo và bà Hà cùng dạo bước dưới những tán cây xanh ngắt của viện dưỡng lão. Ông bà vừa quyết định sang lại mặt bằng, cơ sở kinh doanh và chuyển vào đây sinh sống đến cuối đời.

Việt Nam là nước đầu tiên dịch sách Hướng dẫn chăm sóc người cao tuổi của WHO

Hướng dẫn chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi (ICOPE) là cuốn tài liệu do WHO xây dựng. Ngoài 6 ngôn ngữ được dùng tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam là quốc gia đầu tiên dịch cuốn sách này ra tiếng Việt.