ô nhiễm tiếng ồn

tin tức về ô nhiễm tiếng ồn mới nhất

Công bố giật mình về tiếng ồn làm điếc vĩnh viễnicon
Sức khoẻ 24h21/02/20170

Công bố giật mình về tiếng ồn làm điếc vĩnh viễn

Nghiên cứu chỉ rõ 53% người mất thính giác dù không tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi làm việc mà vì tiếng ồn.