GN

Cập nhập tin tức GN

Hà Giang: "Nhận thức - Hành động - Nguồn lực" đặt truyền thông chính sách ngang tầm nhiệm vụ

Chiều 23/5, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Tọa đàm công tác truyền thông chính sách (TTCS) với chủ đề: "Nhận thức - Hành động - Nguồn lực".

Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào DTTS thay đổi "nếp nghĩ, cách làm"

Từ năm 2022, toàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 37 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS.

Từng bước nâng cao điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Quang Bình (Hà Giang)

Giai đoạn 2020-2025, huyện Quang Bình tiếp tục đưa công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển KT – XH của huyện, từng bước nâng cao điều kiện sống của người dân.

Quang Bình (Hà Giang) phát triển toàn diện theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

Giai đoạn 2020-2025, huyện Quang Bình tiếp tục đưa công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển KT – XH của huyện, từng bước nâng cao điều kiện sống của người dân.

Quảng Trị: Nhiều mô hình giảm nghèo phát huy hiệu quả

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững, qua đó tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp người dân ở khu vực khó khăn, người nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Gia Lai chú trọng tuyên truyền nhằm nâng cao ý chí thoát nghèo cho người dân

Đến nay, Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin đã góp phần rất lớn trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai.

Bắc Quang chú trọng hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở

Bắc Quang quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ biến đến người dân.

Xây dựng ‘lưới an sinh’ bao trùm, bền vững

Chương trình giảm nghèo 2021-2025 đã thay đổi căn bản về mục tiêu, yêu cầu, đòi hỏi cao hơn so với những giai đoạn trước.

Đắk Lắk giảm tỷ lệ hộ nghèo nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án

Trên cơ sở thành tựu đạt được trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh từ 1,5 - 2%; hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3 - 4%; hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%.

Phấn đấu hỗ trợ 100 giải pháp dựa vào cộng đồng để có sinh kế bền vững năm 2028

Với 3 chương trình hành động chính từ nay đến 2028, ActionAid Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 100 giải pháp dựa vào cộng đồng để có sinh kế bền vững và thích ứng với khí hậu; nông nghiệp sinh thái trong kinh tế tuần hoàn.

Kéo giảm khoảng cách vùng miền, giàu nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân

Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Quảng Ninh có 438.670 hộ sử dụng điện lưới quốc gia, 210 hộ sử dụng điện năng lượng mặt trời an toàn.

Những thành tựu to lớn trong thực hiện các quyền con người

Các nước đã đạt được những thành tựu to lớn trong thực hiện các quyền con người trên hàng loạt lĩnh vực ở khắp thế giới, góp phần cải thiện nhiều về mức sống, sức khỏe, giáo dục, lao động, an sinh xã hội của mọi người trên thế giới.

Nghị quyết giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện các chương trình MTQG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số: 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Bốn đặc tính cơ bản của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người

Xét về tính chất, quyền con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người và thể hiện cụ thể tại các văn kiện quốc tế có bốn đặc tính cơ bản.

Hiệu ứng từ giảm nghèo về thông tin gắn với chuyển đổi số ở Nam Định

Thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin năm 2023 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, tỉnh Nam Định đã đặt ra hàng loạt mục tiêu để triển khai trong suốt thời gian qua.

Sóc Trăng: Không chạy theo thành tích để kéo giảm hoặc không để tăng hộ nghèo

Sóc Trăng tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 đảm bảo đúng quy trình, công khai, khách quan, dân chủ; tuyệt đối không chạy theo thành tích để kéo giảm hoặc không để tăng hộ nghèo.

Kiên Giang triển khai nhiều dự án giúp đồng bào Khmer vươn lên trong cuộc sống

Nhờ triển khai Chương trình 1719 đồng bộ, bài bản, đến nay đời sống đồng bào dân tộc Khmer ở Kiên Giang đã từng bước được nâng lên.

Tích cực đóng góp trong những cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền về bảo đảm quyền con người

Việt Nam đã tích cực tham gia, để lại những dấu ấn ngay từ những hoạt động đầu tiên của Hội đồng Nhân quyền với nhiều sáng kiến phù hợp với ưu tiên của Việt Nam và quan tâm chung của thế giới.

Công tác truyền thông, tuyên truyền vận động được tập trung đẩy mạnh

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm 7,43%, tương đương giảm 3.929 hộ nghèo (Bắc Hà giảm 9,17%; Si Ma Cai giảm 7,35%; Mường Khương giảm 6,56%; Bát Xát giảm 6,82%).

Hiệu quả bước đầu từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Để thúc đẩy giảm nghèo bền vững, Bến Tre đã đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt việc đào tạo nghề cho lao động nông thông giai đoạn mới, trong đó chú trọng đào tạo nghề đi đôi với giải quyết công ăn việc làm.