khiếu nại

tin tức về khiếu nại mới nhất

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 10/ 2019icon
Hồi âm31/10/20190

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 10/ 2019

- Cuối  tháng 10. 2019, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư, email của Bạn đọc

 
Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu  tháng 9. 2019icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu  tháng 9. 2019

Hồi âm
14/09/2019

- Đầu  tháng 9. 2019, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư, email của Bạn đọc

'Trước Đại hội 13, khiếu nại tố cáo diễn biến phức tạp'icon

'Trước Đại hội 13, khiếu nại tố cáo diễn biến phức tạp'

Quốc hội
11/09/2019

Tổng Thanh tra Chính phủ cảnh báo, trong thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ phức tạp.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 8. 2019icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 8. 2019

Hồi âm
31/08/2019

- Cuối tháng 8. 2019, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư, email của Bạn đọc

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 8. 2019icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 8. 2019

Hồi âm
16/08/2019

- Đầu tháng 8. 2019, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư, email của Bạn đọc

Khó xử lý cán bộ sai phạm tại dự án Khu công nghệ cao TP.HCMicon

Khó xử lý cán bộ sai phạm tại dự án Khu công nghệ cao TP.HCM

Thời sự
06/08/2019

 Đa số cán bộ, công chức liên quan liên quan đến các sai sót tại dự án Khu công nghệ cao, quận 9, TP.HCM đã về hưu, có người đã mất.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối  tháng 7. 2019icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối  tháng 7. 2019

Hồi âm
31/07/2019

- Cuối  tháng 7/2019, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư, email của Bạn đọc

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 5/2019icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 5/2019

Hồi âm
15/05/2019

Đầu tháng 5/2019, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư, email của Bạn đọc

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 4/2019icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 4/2019

Hồi âm
30/04/2019

Cuối tháng 4/2019, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư, email của Bạn đọc

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 4/2019icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 4/2019

Hồi âm
15/04/2019

Đầu tháng 4/2019, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư, email của Bạn đọc

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 3/2019icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 3/2019

Hồi âm
31/03/2019

Cuối tháng 3/2019, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư, email của Bạn đọc.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 2/2019icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 2/2019

Hồi âm
15/02/2019

Đầu tháng 2/2019 Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáoicon

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chính trị
03/02/2019

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 1/2019icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 1/2019

Hồi âm
31/01/2019

Cuối tháng 1/2019 Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 12/2018icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 12/2018

Hồi âm
31/12/2018

Cuối tháng 12/2018 Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư, email của Bạn đọc

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 12/2018icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 12/2018

Hồi âm
15/12/2018

Đầu tháng 12/2018 Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư, email của Bạn đọc

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 10/2018icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 10/2018

Hồi âm
15/10/2018

Đầu tháng 10/2018 Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư, email của Bạn đọc

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 9/2018icon

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 9/2018

Hồi âm
30/09/2018

Cuối tháng 9/2018 Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư, email của Bạn đọc