chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhập tin tức chương trình mục tiêu quốc gia

Đạt nhiều chỉ tiêu về hạ tầng, KTXH ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Theo báo cáo của Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2022 giảm 3,4%, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch giao; nhiều chỉ tiêu về hạ tầng, kinh tế - xã hội khác cơ bản đều đạt so với mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thủ tướng lưu ý Bình Định trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý tỉnh Bình Định trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia cần tính toán đầu tư tránh tình trạng dàn trải.

Phó Thủ tướng: Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn manh mún, dàn trải

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ thật lòng: Với trình độ anh em như vậy thì rủi ro rất lớn, có thể mất cán bộ chính vì tình trạng đầu tư dàn trải.

Kiểm tra các chương trình mục tiêu quốc gia tại Mường Nhé

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đánh giá Điện Biên tuy đã đạt được những mặt tích cực trong thực hiện các chương trình MTQG nhưng kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững.

Bộ TT&TT đề nghị Quảng Bình giải quyết những tiêu chí còn thấp

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cùng đoàn công tác liên ngành Ban chỉ đạo TƯ các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình.