Ứng xử với nước lớn không chọn bên mà chọn lợi ích quốc gia, luật pháp quốc tếicon

Ứng xử với nước lớn không chọn bên mà chọn lợi ích quốc gia, luật pháp quốc tế

icon07/08/2020
Nước này hay nước kia nói chúng ta chọn bên. Nhưng ta luôn khẳng định chọn lợi ích của chúng ta, chọn nguyên tắc chung của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế để xây dựng lập trường của mình.
Phân cấp du lịch đang còn lỗ hổng

Phân cấp du lịch đang còn lỗ hổng

- Lỗ hổng lớn trong việc phân cấp đã lộ rõ. Điều này không những khiến trách nhiệm chưa rõ ràng giữa từng cấp, từng cơ quan mà còn xảy ra những sự cố,  muốn khắc phục cũng rất khó khăn...  
Phát triển du lịch đừng để bị cuốn theo lòng tham

Phát triển du lịch đừng để bị cuốn theo lòng tham

- Để du lịch phát triển kiểu cuốn theo lòng tham thì có nguồn thu tốt trong 30 năm còn sau đó có thể không ai đến nữa...  
 
.Đọc Nhiều Nhất