công tác giảm nghèo

Cập nhập tin tức công tác giảm nghèo

Hành trình giảm nghèo đa chiều ở ngã ba biên giới

Công tác giảm nghèo bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta là mục tiêu quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới.

Kon Tum: Bình quân tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,84%/năm

Tỉnh Kon Tum có 92 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi. Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 36 xã được công nhận xã nông thôn mới.

Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung đã mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận

Đắk Nông phấn đấu bình quân hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Đắk Nông: Quyết tâm hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới

Hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội

Ngày 29/12/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hệ thống chính sách, pháp luật về giảm nghèo khá đồng bộ, toàn diện

Việc áp dụng phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều đã hỗ trợ rất lớn trong xây dựng, triển khai và đo lường sự thành công của chính sách dân tộc.

Bám sát ba trụ cột để duy trì giảm nghèo đa chiều

Thành tựu giảm nghèo đã được thúc đẩy bởi những bước tiến tích cực cả ở 3 trụ cột chính gồm: Mở rộng nhanh chóng việc làm năng suất; cải thiện đáng kể tiếp cận các dịch vụ xã hội và hệ thống trợ giúp xã hội.

Mở rộng cơ hội lựa chọn và nâng cao năng lực cho người nghèo

Khái niệm nghèo đa chiều được đề cập ở Việt Nam từ năm 2013. Đo lường nghèo đa chiều cần được áp dụng để dựng nên một bức tranh đầy đủ và toàn diện hơn về thực trạng nghèo ở nước ta.

Chung sức giảm nghèo bền vững ở Hà Nội

MTTQ Việt Nam TP Hà Nội có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên ở địa phương và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức vận động các hộ gia đình thực hiện cuộc vận động…

Báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo

Sáng nay, Bộ TT&TT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Phát động cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo

Bộ TT&TT, Bộ LĐTB&XH và Hội Nhà báo VN phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.